Tuinstraat 8, 5241AA Rosmalen

veiligheid in bedrijf

Kwaliteit...

24Human Consultancy is uw sparringpartner op gebied van kwaliteit en veiligheid. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring op dit gebied. Onze ervaring bij het ondersteunen van het MKB in verschillende branches maakt ons een sterke en vertrouwde partner.

...van veiligheid

Onze medewerkers zijn actief in het vakgebied KAM waardoor ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en vereisten in het vak. Ze weten wat er bedoeld wordt als we het hebben over ISO, VCA, auditen, V&G-plannen en een risico-inventarisatie inclusief de wettelijk verplichte toetsing.

RI&E

In een veilige en gezonde werkomgeving zijn mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een lager verzuim en een hogere productiviteit. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico’s. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is hiervoor een goed en wettelijk verplicht middel.

Wij gaan graag aan de slag samen met uw preventiemedewerker om de risico’s in kaart te krijgen. Heeft u geen preventiemedewerker? Dan is het ons genoegen om de geheel RI&E voor u uit te voeren.

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Hoeveel bhv’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. De specialisten van 24Human Consultancy begeleiden u in dit traject en zorgen samen met u voor een juist noodplan.

Een NEN 3140 keuring wordt verplicht gesteld door de brandverzekering en arbeidsinspectie. De keuring stelt vast dat bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen, zoals vast opgestelde apparatuur en handgereedschap, veilig zijn. Er worden visuele inspecties en verschillende metingen verricht.

Na afloop van elke NEN 3140 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten hersteld moeten worden.

Keuring

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie.

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren omtrent psychosociale arbeidsbelasting, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Wij ondersteunen u op dit gebied en stellen een externe vertrouwenspersoon aan.

Dashboard

platform

platform

Gemakkelijk communiceren en inzicht geven in de processen, documenten, etc.

Toolboxen, safety alerts, andere documenten eenvoudig delen en met het personeel over discussiëren.

Voordelen

dashboard

Middels het dashboard heeft u, het management of de medewerkers inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie.

Doelstellingen;
Houding & gedrag;
Afwijkingen;
Klanttevredenheid;
Defecten;

Door het inzicht kunt u preventief sturen op kwaliteit en veiligheid en de vinger leggen op de pijn- of positieve punten. Deze gegevens kunt u dan gebruiken om uw medewerkers in te lichten.

KORT: Inzicht in uw doelstellingen, risico’s, defecten en meldingen in één oogopslag middels grafieken, tabellen en kaarten.

Heeft u een vraag met betrekking tot bedrijfsveiligheid, certificering, veiligheid op uw project, komt u capaciteit te kort of wilt u meer weten over 24Human Consultancy? Neem gerust contact met ons op.

ROSMALEN

Adres

Tuinstraat 8 , 5241AA Rosmalen

Tel.

Tel: 073 208 0021

24Human Consultancy

Wij zijn uw partner op het gebied van Arbo-veiligheid vraagstukken en coördinatie op projecten.

Wij zijn ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd.